Litteraturfestivalen i Akershus har blitt arrangert siden 2018. Den pleier å finne sted i slutten av oktober, i 2019 var datoene fra den 19-27 oktober. Det denne festivalen er flinke på er å tilby spennende opplevelser for mennesker i alle aldre. Denne festivalen er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene og alle folkebibliotekene i Akershus. Arrangementet har fått støtte av både Fritt Ord og Kulturrådet til ulike arrangementer. Ettersom festivalen holder på over en uke kunne du oppleve over 120 arrangementer på de 22 folkebibliotekene og den ene biblioteksbussen. Dette er et imponerende antall arrangementer, med en rekke spennende og aktuelle forfattere.

Variert program

Det som er viktig for Litteraturfestivalen i Akershus er å ha et variert program. De vil nå ut til så mange mennesker som mulig, i alle aldre. Derfor har de satset på arrangementer for barn, skoleelever, unge og voksne. For å få dette til har de måttet utføre en rekke ulike typer arrangementer, slik som teaterforestillinger, forfattermøter, barnebokbad, konserter, foredrag og utstillinger. Mesteparten av disse arrangementene koster penger, men det finnes også noen som er gratis. Målet er å holde liv i de lokale bibliotekene og vise fram mangfoldet som finnes rundt omkring i Akershus. Det er en god måte å vise fram de lokale bibliotekene også.

Poesibussen

Noe som har vært meget populært er poesibussen som har reist rundt i Akershus. Den har besøkt Oppegård, Fet, Gjerdrum, Ski, Sørum, Frogn, Rælingen, Nesodden, Lørenskog og Ullensaker bibliotek. Det var en rekke forfattere som var med på denne bussen, men det var også en rekke lyrikere, slampoeter, musikere og bibliotekarer. Bussen besøkte ulike steder, der menneskene ikke nødvendigvis hadde anledning til å besøke de planlagte arrangementene. Dette var populært blant både unge og gamle og kommer nok til å bli gjentatt til neste år. Poesibussen er meget gjenkjennelig og den har kjørt flere steder enn Akershus. Kanskje du har sett den på veien?

Hvor holder Litteraturfestivalen i Akershus til?

Litteraturfestivalen i Akershus holder til på ulike steder. Dette fordi det er en festival som arrangeres av fylkesbiblioteket. På den måten blir ulike arrangementer sortert ut til de 22 forskjellige bibliotekene som finnes omkring i fylket. Derfor kan du finne arrangementer i både Asker, Enebakk, Hurdal, Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Bærum, Frogn, Nannestad, Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. Alle disse ulike kommunene og deres respektive bibliotek hadde ulike arrangementer og spennende forfattere på besøk. På denne måten greier Litteraturfestivalen i Akershus å nå ut til så mange som mulig. Fordi det skjer så mye rundt omkring overalt sliter heller ikke festivalen med for høye publikumstall.

Opplegg for barn

Det som er imponerende med Litteraturfestivalen i Akershus er oppleggene de har for barn. Under festivalåpningen i 2019 på Oppegård bibliotek i Kolben Kulturhus hadde de besøk av Bare Egil og Aslags superpopulære barneshow. Dette ble en stor suksess og visste hvordan Litteraturfestivalen i Akershus prioriterer barna som en del av litteraturfestivalen. Det er viktig at barna ser nytten av bibliotekene tidlig, slik at de også kan benytte seg av bibliotekene når de blir eldre. Dette gjør at de virkelig skjønner hvor stor betydning de lokale bibliotekene har for samfunnet rundt seg. Derfor tilbyr festivalen ulike forestillinger og barnebokbad som har vært stor suksess.

Oppsummering

Litteraturfestivalen i Akershus er en festival som så dagens lys i 2018. Det som er imponerende med denne festivalen er at den strekker seg over 22 folkebibliotek og den krever et solid samarbeid med bibliotekene. Festivalen strekker seg over 1 uke i slutten av oktober og i 2019 hadde den over 110 arrangementer som ble godt tatt imot av publikum. Her fikk publikum dra på arrangementer som teaterforestillinger, foredrag, forfattermøter og bokbad. Dette er en suksess som har fått støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet som nok kommer til å gjentas igjen og igjen. Blir du å se på Litteraturfestivalen i Akershus neste år?