Ulvik kommune hadde sin første poesifestival i 2000, og har siden den gang blitt feiret annenhvert år, i begynnelsen av september. Det er «Venelaget Olav H. Hauge», «Olav H. Hauge-stiftinga» og Ulvik Herad som står bak grunnleggelsen av denne festivalen. Tanken og målet med festivalen er at den skal være en møteplass for lyriske opplevelser, gjenkjenning i poetiske ord, innsikt i poesiens verden og formidling av ulike dikt. Det legges også vekt på å overraske med nyskapende poesi, samtidig som diktene følger en oppsatt mal. Det handler om mangfold og variasjon, og poesi som møtes på tvers av nasjonale og internasjonale områder.

Hvem var Olav H. Hauge?

Olav H. Hauge er en veldig kjent forfatter, og et kjent og kjært navn i den litterære verden, spesielt på det skjønnlitterære området. Han vokste opp i Ulvik, og hadde en stor interesse for bøker og ordets verdi. Ikke bare mestret han det norske språket, han kunne også uttrykke seg på både fransk, engelsk og tysk, og var en ivrig forkjemper for det nynorske skriftspråket. Derfor er også de norske tekstene til Hauge skrevet på nynorsk. Hauge var selv lyriker, noe som betyr at han stort sett skrev dikt, i tillegg til at han satte opp diktverkene med klassiske mønstre og som ofte handlet om bygdelivets ulike finurligheter.

Poesi er kunst i ordets egen makt

Poesi er kunst med ord. Det handler om å uttrykke seg gjennom ord, gi liv og følelser, engasjement gjennom ordene som er satt opp etter et mønster som følger en egen rytme, og som også ofte har rim i seg. Det er vers som blir satt sammen til en helhet, med et kronologisk handlingsmønster i. Et dikt forteller en historie på sin helt egen måte, en historie som både kan være vanskelig å formidle, og emosjonell å fortelle videre. Samtidig gjør poesien det rytmisk og vakkert å dele den eller de spesielle historie som en lyriker ønsker å formidle til sitt publikum.

Poesiens historie

På lik linje som dans, musikk, tegning og malerier har en lang historie, har også poesien eksistert i veldig lange tider. Poesien går i alle fall helt tilbake til Platons sin tid, men den har nok lengre historie enn det. Platon var dog en av de første som vi i dag vet at satte ord på og beskrev selve begrepet poesi. Poesi handler på mange måter om kreativitet, sette ord på noe som du kanskje ikke har sett eller opplevd, samtidig som du kan leve deg inn i hendelsene med ulike ord og begreper. Det er kreativ kunst med bruk av et eldgammelt språk og oppsett.

Poesi, kultur og tradisjoner

Som allerede nevnt er poesi en spesiell måte å skrive, formidle en tekst og fortelle en historie på. Det handler om ord, satt sammen til en egen rytme, så vel som fremstillinger, følelser og opplevelser. Hver kultur har sine egne måter å fremstille poesi på, samtidig som det er mange likhetstrekk. Det er funnet eldgamle tekster flere steder i verden som går mange tusen år tilbake i tid og som bærer preg av poetiske oppsett og tradisjoner. Noen kulturer brukte musikalske toner for å formilde sin poesi, mens andre brukte sin egne stemme. Vi kan finne spennende poesi fra oldtidens Kina, så vel som i Hellas.

Besøk Ulvik poesifestival

Det er vel verdt å ta en tur innom Ulvik poesifestival i begynnelsen av september. Gi deg selv en kultur- og tradisjonsopplevelse på tvers av ulike landegrenser. Lytt til historier som blir fremstilt på en vakker og rytmisk måte, la sjelen bli fylt med ord satt i en spesiell sammenheng. La deg oppleve og bli fanget av ordets mystiske og kunstneriske makt. Dessuten er naturomgivelser i Ulvik en opplevelse i seg selv. Det er kultur, det er tradisjoner, og det er vakker, norsk landskap med fjell og fjorder. Omgivelser som passer helt perfekt til en lyrisk og poetisk opplevelse.